Akademie

Conquesta

Eksamens/toetse

Leeslaboratorium

Expo

Rekenaarsentrum

Ondersteuningsklas

Top 10

Leiers

Meriete Toekennings

By Laerskool Goedehoop glo ons, akademie moet steeds sentraal staan in skole.

– Conquesta – 

– Leeslaboratorium –

“As jy kan lees, kan jy presteer!”

– Expo –

Kom ervaar opvallende, kop-swaai, smaakknop-tikkels, prikkelende pret soos geen ander nie. Neem deel aan ‘n geleentheid met nuwe unieke ervarings. Die “Eskom EXPO for Young Scientists” gee elke leerder die geleentheid om die wetenskaplike of wiskundige “jy” te ontdek en ontwikkel.

– Rekenaarsentrum –

– Ondersteuningsklub –

Laerskool Goedehoop se LSEN-klas is ‘n veilige plek waar elke leerder aanvaar word nes hulle is.  LSEN staan vir “Learners with Special Education Needs”.  Dit is ‘n omgewing waar die leerder die additionele hulp, aandag en ondersteuning kry volgens hul individuele behoeftes.

Die leerders bly tot in die ouerdom van 12 jaar in die klas waat hulle daarna hoërskool toe gaan om verder hul spesiale talent te ontdek of op te skerp.  Hierdie is gewoonlik hoërskole wat spesialiseer in spesiale onderwys byvoorbeeld Jim van Tonder.  Elke kind/ leerder verdien die geleentheid om in ‘n omgewing opgevoed te word waar hy of sy voel dat hul ‘n verskil maak en dat hul werklik saak maak.  Hulle verdien ‘n omgewing waar hulle kan leer en waar daar aan hulle behoeftes voorsien word. Elke leerder se lewe maak saak, elke leerder se opvoeding maak saak.

Spesiale Onderwys is onderwys van gespesialiseerde aard wat aan geklassifiseerde leerlinge gebied word wat nie die nodige baat vind by gewone onderwys nie. Hier ontvang leerlinge tussen ouderdom 7-12 jaar formele onderrig.  Leerlinge ontvang individuele aandag, aangesien klasse die helfte kleiner is as by gewone skole.  Skaars en duur hulpbronne word effektief en doeltreffend aangewend om elke leerling optimaal te ontwikkel.  Alhoewel die leerinhoude van kursusse grootliks ooreenstem met die leerinhoud van die gewone skole, is die evaluering- en bevorderingstoepassings ánders om by die spesifieke behoeftes van die leerling in spesiale onderwys aan te pas.

Elke leerling is ‘n unieke persoon in wording, elkeen met sy eie vermoëns en behoeftes. In die verloop van ‘n kind se gewone primêre skoolloopbaan vind ons dat sommiges nie na wense vorder of baat vind by die onderrig wat gebied word nie.  Dit impliseer dat die inhoud en aanbieding van dié onderwys gedifferensieerd sal geskied, sodat daar aansluiting gevind kan word by elke leerling se potensiaal.  Klein klasgroepe het individualisering of persoonlike aandag tot gevolg.  Die werk word by die leerling aangepas en elkeen kry die geleentheid om teen sy eie tempo volgens sy eie vermoë te vorder.

Die mikpunt by die opheffing en ontwikkeling van die kind in sy totaliteit.  In die totale poging om die kind se vaardighede, persoonlikheid en karakter te ontwikkel, word insette op verskeie terreine van die opvoeding gelewer bv. skolastiese werk, tegniese of voorberoepsopleiding, sport en kultuur-aktiwiteite. Deur die voorligtingsprogram wat loopbaanoriëntering en persoonsontwikkeling insluit, word onder andere aandag gegee aan menswaardigheid en selfbeeld.

Elke kind het die reg op effektiewe sinvolle onderwys wat spesifiek beplan is en voorsien word om sy eiesoortige leerprobleme te akkommodeer en in sogenoemde eiesoortige leerbehoeftes te voorsien.  Uiteindelik is dit die leerling wat die kwaliteite weerspieël van die effek van onderrig wat hom gebied word. Spesiale onderwys is dus daarop gerig om optimale geleentheid daar te stel vir die ontwikkeling en ontplooiing van leerlinge se kwaliteite.

– Top 10 –

Graad 4 Top 10 in Akademie vir die 1ste kwartaal 2019.

Graad 4 Top 10 in Akademie vir die 1ste kwartaal 2019.

1. Danankia Lesch
2. Megan Brown
3. Ila Raath
3. Suzaan Thomas
5. Wilmie Lyons
6. Jessica van Rooyen
7. Mila Joubert
8. Carla Hurter
8. Wikus Venter
10. Mia Griessel
10. Meruchè Kruger

Graad 5 Top 10 in Akademie vir die 1ste kwartaal 2019.

Graad 5 Top 10 in Akademie vir die 1ste kwartaal 2019.

1. Melanie Slabbert
2. Zenè van Heerden
3. Andries Coetzer
4. Monique Luddick
5. Elanè Coetzer
5. Nadia Mans
7. Jean Loock
8. Karli van Schalkwyk
9. An-Eunè van Niekerk
10. Megan Nienaber

Graad 6 Top 10 in Akademie vir die 1ste kwartaal 2019.

Graad 6 Top 10 in Akademie vir die 1ste kwartaal 2019.

1. Simeon Rudolph
2. Mia du Toit
3. Cayla Rossouw
4. Walt Vorster
5. Calene Grobler
6. Elri Kruger
7. Juandri Fourie
8. Duan Kriel
9. Joanè Kruger
10. Marelise de Jager

Graad 7 Top 10 in Akademie vir die 1ste kwartaal 2019.

Graad 7 Top 10 in Akademie vir die 1ste kwartaal 2019.

1. Kayla Hurter
2. Mauritia van Zyl
3. Nika Thomas
4. Nicola de Beer
5. Tiaan Rabie
6. Jayden Joubert
7. Jandrè Scheepers
8. Wernich Rossouw
9. Joshua Pearson
10. Stefan Bezuidenhout

 

– Kwartaal 2 –

Graad 4 Top 10 in Akademie vir die 2de kwartaal 2019.

Graad 4 Top 10 in Akademie vir die 2de kwartaal 2019.

1. Danankia Lesch
2. Suzaan Thomas
3. Ila Raath
4. Adriaan Nortjè
5. Wilmie Lyons
5. Jessica van Rooyen
7. Suzaan Rynders
8. Wikus Venter
9. Josua Jansen
10. Megan Brown

Graad 5 Top 10 in Akademie vir die 2de kwartaal 2019.

Graad 5 Top 10 in Akademie vir die 2de kwartaal 2019

1. Melanie Slabbert
2. Zenè van Heerden
3. Andries Coetzer
4. Monique Luddick
5. Elanè Coetzer
5. Nadia Mans
7. Jean Loock
8. Karli van Schalkwyk
9. An-Eunè van Niekerk
10. Megan Nienaber

Graad 6 Top 10 in Akademie vir die 2de kwartaal 2019

Graad 6 Top 10 in Akademie vir die 2de kwartaal 2019

1. Marelise de Jager
1. Cayla Rossouw
3. Mia du Toit
3. Calene Grobler
5. Simeon Rudolph
6. Amy McPherson
7. Bismarck Jansen
8. Juandri Fourie
8. Abigale Kroucamp
10. Jayden Mansfield

Graad 7 Top 10 in Akademie vir die 2de kwartaal 2019.

Graad 7 Top 10 in Akademie vir die 2de kwartaal 2019.

1. Kayla Hurter
2. Nicola de Beer
3. Mauritia van Zyl
4. Nika Thomas
5. Tiaan Rabie
6. Jandrè Scheepers
7. Joshua Pearson
8. Wernich Rossouw
9. Conrad Powell
10. Amelia Brummer

– Leiers –