Busroete

– Algemene inligting –

  • Hierdie diens is streng vooruitbetaalbaar.  U sal na betaling by die skool se kassiere, ‘n kwitansie vir die kwartaal ontvang wat u kind aan die busbestuurder moet toon.
  • Die koste word per kwartaal verreken.  Kontak Belinda Viljoen (Debiteure) vir bedrag.
  • Die bussies sal slegs die kinders in die oggend na die skool vervoer, daar sal geen busvervoer in die middae wees nie.
  • Die skool kan nie verantwoordelik gehou word indien u kind die bus verpas nie.
  • Daar sal ongelukkig geen diens na Charl Cilliers, Brendan, Evander, Trichardt of Kinross wees nie.
  • Indien u kind op ‘n spesifieke oggend nie opgelaai moet word nie, moet u asseblief die betrokke busbestuurder die vorige aand reeds laat weet – Mnr Deon Pruis – 084 530 9615
  • Ons as skool onderneem om aan al die vereistes van openbare padvervoer te voldoen.
  • ‘n Waglys sal opgestel word.  Leerders wat reeds van die diens gebruik maak, kry elke kwartaal voorkeur.