Eistedfodd

– Eistedfodd –

Die Eisteddfod vind elke twee jaar plaas.  In die alternatiewe jaar word Revue aangebied.

Uitslae van leerling wat Blou en Rooilinte verwerf het tydens Eistedfodd

Uitslae tydens Eistedfodd Gala-aand