Eistedfodd

– Eistedfodd –

Die Eisteddfod vind elke twee jaar plaas.  In die alternatiewe jaar word Revue aangebied.

Uitslae van leerling wat Blou en Rooilinte verwerf het tydens Eistedfodd

Uitslae tydens Eistedfodd Gala-aand

Kontak ons

Adress

Privaatsak X1016, Secunda, 2302 h/v Stanford- en Mauchstraat, Secunda, 2302, Mpumalanga, Suid Afrika

foon

(017) 634 7722
(017) 631 1405
(017) 631 3909