Eksamen

– Eksamen/Toetse –

Daar word elke 2de en 4de kwartaal eksamen geskryf.  In kwartaal 1 en 3 word toetsreekse gevolg.  Op hierdie bladsy word die eksamenafbakenings, asook die eksamenrooster, geplaas.

– Graad 4 –

Afrikaans

LV – SK

Engels

Wiskunde

SW

NW

LV – PO

Graad 5

Afrikaans

LV – SK

Engels

Wiskunde

SW

NW & TEG

LV – PO

Graad 6

Afrikaans

LV – SK

Engels

LV – PO

Wiskunde

SW – Geografie

SW – Geskiedenis

NW

Graad 7

Afrikaans

Engels

Wiskunde

SW – Geografie

SW – Geskiedenis

NW

Tegnologie

EBW

LV – KK

LV – PO