Eksamen

– Eksamen/Toetse –

Daar word elke 2de en 4de kwartaal eksamen geskryf.  In kwartaal 1 en 3 word toetsreekse gevolg.  Op hierdie bladsy word die eksamenafbakenings, asook die eksamenrooster, geplaas.

– Graad 4 –

Afrikaans

Afrikaans
Opsomming

Engels

Wiskunde

SW

NW

LV – PO

LV – SK

Graad 5

Afrikaans

Engels

Wiskunde

SW

NW & TEG

LV – PO

LV – SK

Graad 6

Afrikaans

Afrikaans
Opsomming

Engels

Wiskunde

SW

NW

LV – PO

LV – SK

Graad 7

Afrikaans

Engels

Wiskunde

SW

NW

EBW

Tegnologie

LV – PO

LV – KK