Kreatiwiteitsklub

– Kreatiwiteitsklub –

Die doelwit van die klub is om aan die leerlinge die geleentheidte gee om met die talente wat hulle ontvang het, te woeker.  Aanleer van tegnieke en vaardighede om hulle eie kreatiewe gebruiksartikels te maak.

Aktiwiteite wat deur die loop van die jaar aangebied word is:

Kunsklasse:
Aangebied deur Me. Carin Baard

Projekte:
Verskeie projekte word gedoen bv. verf op T-hempies, gedrukte ontwerpe ens.  Tegnieke bv. knoop-en-doop, mosaik en decoupage werk word aangeleer.  Leerlinge maak verskeie gebruiksartikels.  Fooie word bepaal na aanleiding van die projek waaraan die kind deelneem.

Laerskool Goedehoop bied ‘n verskeidenheid van aktiwiteite aan vir die leerlinge om aan deel te neem.  Die kreatiwiteitsklub bied die geleentheid aan enige kind om homself uit te leef.

Alle leerling vanaf Graad 1 tot 7 welkom!!!  Gee jou kreatiwiteit vlerke!!!!