Kultuur

VCSV

Koor

Landsdiens

Redenaars

Goedekrant

Bybelvasvrae

Dramaklub

Revue

Eisteddfod

Algemene Kennis

Kreatiwiteitsklub

By Laerskool Goedehoop glo ons, Kultuur is belangrik

Laerskool Goedehoop se kore is kerngesond!  Die hele skool se maats (Graad 1 tot 7) word gedurende die 1ste kwartaal uitgedun en na geluister.  Daarom is ons trots om te kan sê da tons ‘n sterk en groot koos huisves.  Beide die Juniorkoor (Graad 1 tot 3) en die Seniorkoor (Graad 4 tot 7) oefen een keer ‘n week en woeker met hul talente.  Laerskool Goedehoop is baie trots op al ons seuns en dogters in die kore wat baie hard werk en pragtig presteer.

 

Landsdiens is ‘n omgewingsgerigte jeugbeweging waar ons die vier liefdes van Landsdiens uitleef, nl.
Liefde vir God
Liefde vir Arbeid
Liefde vir die Medemens
Liefde vir die Natuur

Ons bevorder Landsdiens deur vaardigheidsprojekte, opvoedkunidge stimulerende programme en gemeenskapsdiens.  Wees deel van die Landsdiens en maak ‘n verskil.

Redenaars by Laerskool Goedehoop gaan groot!  Ons praat ‘n hond uit ‘n bos by verskeie kompetisies.  Ons neem deel aan Podiumpret, Artistikulta, ATKV, Radikale Redenaars en elke 2de jaar ook aan die Eisteddfod.

 

Hoe kan jy deel word?  Die voogonderwyer in die grondslagfase en vakonderwyser by Graad 4 tot 7 maak ‘n aanbeveling.  Tydens ‘n middagkompetisie word die leerlinge wat belangstel deur ‘n beoordelaar ekstern van die skool behoordeel.  Die uitslae bepaal aan watter kompetisie u kind gaan deelneem.

 

Wie rig af?  Afrigting vind plaas deur die afrigter en daarom is dit noodsaaklik dat u kind tyd moet inruim om te kom oefen.  Geen kind gaan toegelaat word om deel te neem, as hy/sy nie behoorlik voorberei is nie.

 

Jaarliks word tema’s, in graadverband, vanaf ATKV ontvang waaroor die praatjies moet handel.  Slegs een praatjie word deur die hele jaar gebruik.  Leerlinge wat tans deelneem gaan outomaties volgende jaar aan. 

 

Ons is baie trots op ons skool se koerantjie, De Goedekrant, en het in 2018 sy 40ste bestaansjaar gevier.  Die redaksie word saamgestel uit ses Graad 6- en ses Graad 7-leerlinge.  Enige Graad 6- of 7-leerling wat belangstel kan op die redaksie dien.  Punte behaal met stelwerk wat gedurende die eindeksamen geskryf word, word gebruik om te bepaal wie op die redaksie sal dien.  Opstelle word op grond van inhoud, taal en skryfvermoë beoordeel.  ‘n Redakteur of redaktrise word jaarliks uit die Graad 7-leerlinge gekies.  Die redaksie is verantwoordelik vir korrekte beriggewig en relevante berigte.  Daar is lekker resepte, wetenskap eksperimente of kreatiewe aktiwiteite in die bladsye van De Goedekrant saamgevat.

 

Die Bybelvasvra bestaan gewoonlik uit 1 of 2 spanne van 4 leerders elk. Graad 6- en/of Graad 7-leerders neem aan die begin van elke jaar aan ‘n interne uitdun-rondte deel waar hulle ‘n sekere hoofstuk(ke) uit die Bybel moet ken vir ‘n skriftelike uitdunne-toets. Leerders wat goed genoeg vaar in hierdie uitdunne-toets, word in die Bybelvasvraspan(ne) opgeneem. Kompetisies waaraan deelgeneem word is Hoëveldgroep, Super 12 en Landswye Nasionale Bybelvasvrakompetisie. Daar neem gewoonlik so 5 tot 6 skole aan die Hoëveldgroep deel, 24 skole aan Super 12 en tot 180 skole aan die Nasionale Kompetisie. Leerders leer gewoonlik om en by 400 teksverse vir elke rondte uit hul kop. Hul kennis word getoets tydens al 4 bogenoemde kompetisies deur vrae in 6 afdeling aan spanne te stel, wat hulle skriftelik in ‘n vasgestelde tyd moet voltooi. Die afdelings sluit die volgende in: kortvrae, voltooi die vers-tipe vrae, blokkiesraaisels, meervoudige keuse-vrae, pas 2 woorde en die vers waarin hulle saam voorkom by mekaar en snelsoek (waar ‘n kortvraag uit enige boek van die Bybel gevra word en leerders dit teen tyd moet opsoek en beantwoord). Herinnering word by die Bybelvasvra gemaak wat vir séker vir die res van ‘n Bybelvasvraseun of –dogter se lewe by hulle bly!

Is daar enige tegniek of vaardighede om op ‘n verhoog te klim? Hoe kry jy jou stem om lekker hard en duidelik te projekteer? By Goedehoop word alle vaardighede vir drama vir die kinders geleer. Aan die begin van elke jaar word oudisies gehou vanaf Graad 1 tot 7. Daar word gedurende die jaar aan kompetisies deelgeneem om dit wat die kinders geleer het, weer te gee.

Elke twee jaar bring Goedehoop ‘n revue op die planke, die jaar wat Eisteddfod nie plaasvind nie.  Ons is trots daarop dat èlke kind, vanaf Graad 1 tot 7 die geleentheid gebied word om op die verhoog te verskyn.  Om vir mamma, pappa, ouma, oupa, oom’s en tannie’s die geleentheid te gee om die skouspel te beleef word die revue oor vier aande gehou.

 

Die Hoëveldgroep Eisteddfod vind elke 2 jaar plaas en bied vir vele kinders die geleentheid om hul liefde vir kultuur uit te leef. Dit vind gewoonlik plaas in Augustus en September van die betrokke jaar. Daar word aan Skryfkuns, Afrikaans Spraak en Drama, English Speech and Drama, Dans, Vokaal en Instrumentaal vir die kinders die geleentheid gebied om deel te neem.

‘n Interessante vasvrakompetisies waaraan Graad 1 tot 3 leerders jaarliks kan deelneem. Leerders kry ‘n pakkie inligting wat hul deurgaan vir hierdie vasvra en werk op die “Flink-dink”-kompetisie formaat. Elke deelnemer ontvang ‘n sertifikaat. Daar is oulike boekpryse op die spel vir die eerste 3 plekke van elke Graad. Kom verbreed jou Algemene Kennis!

Die doelwit van die kreatiwiteitsklub is om aan die leerlinge die geleentheid te gee om met die talente wat hulle ontvang het, te woeker.  Aanleer van tegnieke en vaardighede om hulle eie kreatiewe gebruiksartikels te maak.  Verskeie projekte word gedoen bv. lapverf, ‘n ontwerp word geteken en daarna geverf.  Tegnieke bv. knoop-en-doop, mosaic en decoupage werk word aangeleer.  Leerlinge maak verskeie gebruiksartikels.  Fooi word bepaal na aanleiding van die projek waaraan die kind deelneem.  Die kreatiwiteitsklub bied die geleentheid aan enige kind om hul kreatiwiteit te kom uitleef.