Omsendbriewe

– Nuusflits –

Alle Oueromsendbriewe wat vanuit die skoolkantoor uitgestuur word, word ook hier op die webblad geplaas.  So kan elke ouer of kuiergas op hoogte bly van wat in Goedehoop gebeur.

– Kwartaal 1 –