Omsendbriewe

– Nuusflits –

Alle Oueromsendbriewe wat vanuit die skoolkantoor uitgestuur word, word ook hier op die webblad geplaas.  So kan elke ouer of kuiergas op hoogte bly van wat in Goedehoop gebeur.

– Kwartaal 1 –

Omsendbrief 1

Omsendbrief 2

Omsendbrief 3

Omsendbrief 4

Kontak ons

Adress

Privaatsak X1016, Secunda, 2302 h/v Stanford- en Mauchstraat, Secunda, 2302, Mpumalanga, Suid Afrika

foon

(017) 634 7722
(017) 631 1405
(017) 631 3909