Ondersteuningsklas

SPO Atletiek

SPO Atletiek

Op Woensdag, 8 Maart 2017 het die SPO-klassie aan hullle atletiekbyeenkoms te L/S HM Swart in Bethal deelgeneem.

Voor:  Jaun Oosthuizen (Silwer – 80m), Duan Pelzer (Silwer – 100m), Dominic Engelbrecht
Agter:  AJ du Preez, Chandler Amos, Exhinia-Lee Mattheys (Goud – 100m, Brons – Hoogspring), Nadia Nel (Goud – Gewigstoot, Brons – 100m), Willem de Beer (Brons – 80m, Hoogspring), Destiny Marnewick (Goud – 60m, 80m, Hoogspring, Silwer – Verspring)

SPO-Klassie by Goedehoop….

Leerlinge wat nie in die hoofstroom vorder nie, word nadat hulle deur ‘n assesseringsproses was en onder andere deur ‘n opvoedkundige sielkundige getoets is, na die Ondersteuningsklas oorgeplaas.

Die doel van die Ondersteuningsklas is om kinders wat nie in die hoofstroom kan vorder nie ‘n geleentheid te bied om wel te ontwikkel. Elke leerder werk en vorder op sy eie vlak.  Dit kan dus gebeur dat ‘n leerder Afrikaans doen wat op Graad 3 vlak is, Engels wat op Graad 1 vlak is en Wiskunde wat op Graad 2 vlak is. Ons poog om agterstande in te haal deur baie individuele hulp.

Dit is egter baie belangrik dat die leerders steeds deel bly van die skool en juis daarom volg ons sover as moontlik ‘n inklusiewe benadering. Dit behels dat leerlinge inskakel in breë skoolaktiwiteite soos revue, kultuur en sport.  Daar word egter ook spesifiek vir die leerlinge geleenthede geskep soos die SPO atletiek en SPO veldskool wat jaarliks plaasvind.

Omdat hierdie leerders se selfbeeld dikwels baie swak is, verbeter ons die selfbeeld deur sekere lewensvaardighede soos menseverhoudinge, beleefde optrede en netjiese versorging te verbeter.

Wanneer die leerder die ouderdom van 12 of 13 bereik, word hulle oorgeplaas na ‘n beroepsgerigte hoërskool soos Jim van Tonder in Bethal. Hier kan hulle hulself bekwaam deur een van ‘n verskeidenheid ambagte te kies.